Wednesday, 2019-05-22, 9:58 AM
Welcome, Guest
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
 • Page 1 of 1
 • 1
Forum » Tin tức » Sách - Tài liệu » Bộ luật lao động số 10/2012/qh13 (Bộ luật lao động số 10/2012/qh13)
Bộ luật lao động số 10/2012/qh13
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:59 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập
thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao
động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản
lý nhà nước về lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này.
2. Người sử dụng lao động.
3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật lao động

1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.

Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 35/2002/QH10, Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật lao động số 84/2007/QH11 hết hiệu lực kể từ
ngày Bộ luật này có hiệu lực.
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:59 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
Lệnh 08/2012/L-CTN ngày 02 tháng 07 năm 2012 của Chủ tịch nước về việc công bố Bộ Luật lao động

LỆNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT
-----------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 • Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị
  quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ
  họp thứ 10;
 • Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;
 • Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,


NAY CÔNG BỐ

Bộ luật lao động
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.


CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trương Tấn Sang
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 4:02 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
Tải Bộ Luật Lao Động
 
Forum » Tin tức » Sách - Tài liệu » Bộ luật lao động số 10/2012/qh13 (Bộ luật lao động số 10/2012/qh13)
 • Page 1 of 1
 • 1
Search: