Wednesday, 2019-05-22, 9:59 AM
Welcome, Guest
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Tin tức » Tin học căn bản » THỦ THUẬT EXCEL 3 (Ngắn , dễ mà hay)
THỦ THUẬT EXCEL 3
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:44 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
31. Dấu công thức nhưng vẫn hiển thị kết quảcủa trong Excel

Dấu công thức nhưng vẫn hiển thị kết quả của trong Excel bạn làm như sau :
1. Bấm menu Format , chọn Cell
2. Chọn tab Protection , đánh dấu tích để chọn phần Locked và Hidden , bấm OK
3. Bấm menu Tools , chọn Protection , chọn Protect Sheet
Bạn đặt Password nếu như không muốn cho mọi người thay đổi
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:44 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
32. Tạo hàm tính năm , ngay , tháng giữa haithời gian cho trước

Tạo hàm tính năm , ngay , tháng giữa hai thời gian cho trước cần làm như sau :
1. Mở Excel , bâm tổ hợp phím Alt-F11
2. Cửa sổ Microsoft Visual Basic mở ra , chọn menu Insert , chọn Module
3. Bạn cắt dán theo nội dung dưới đây
Function Age(Date1 As Date, Date2 As Date) As String
Dim Y As Integer
Dim M As Integer
Dim D As Integer
Dim Temp1 As Date
Temp1 = DateSerial(Year(Date2), Month(Date1), Day(Date1))
Y = Year(Date2) - Year(Date1) + (Temp1 > Date2)
M = Month(Date2) - Month(Date1) - (12 * (Temp1 > Date2))
D = Day(Date2) - Day(Date1)
If D < 0 Then
M = M - 1
D = Day(DateSerial(Year(Date2), Month(Date2), 0)) + D
End If
Age = Y & " nam " & M & " thang " & D &
" ngay"
End Function
4. Thoát khỏi Microsoft Visual Basic , quay trở về Excel
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:44 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
33.Khi tôi mở một file Excel thì file đó mởra nhưng lại thông báo lỗi là file có tên như thế đã được mở và không thể mở 02
file có cùng một tên như vậy.


Khi mở một file Excel thì file đó mở ra nhưng lại thông báo lỗi là file có tên
như thế đã được mở và không thể mở 02 file có cùng một tên như vậy thì bạn cần
làm như sau :
1. Đóng Excel
2. Bấm Start --> chọn Run --> gõ :
"C:\Program Files\Microsoft Office\OfficeXY\Excel.Exe" /regserver
--> bấm OK
OfficeXY là tuỳ theo bộ Office mà bạn cài vào máy tính
3. Khởi động lại máy tính
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:44 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
34.Những File Excel của tôi khi mở ra lại báoRead-only , tôi muốn khôi phục trạng thái cũ .

Những file Excel trong một thư mục nào đó lại đánh dấu Read-only , bạn làm hnư
sau :
1. Đóng Excel
2. Dùng MyComputer hoặc Windows Explorer tìm theo thư mục
C:\Windows\temp ==> xoá những file trong đó
3. Khởi động lại máy tính
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:45 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
35. Tự động cân chỉnh cho vừa <8/31/20064:46:51 AM>

Trong Excel khi chúng ta gõ nội dung của ô hoặc cột nhiều khi sẽ vượt qua kích
thước ngầm định , để tự động điều chỉng chúng ta làm như sau :
1. Hình dưới đây là kiểu vượt khỏi kích ô

2. Bạn đưa chuột vào viền bên phải của cột và nhấp đúp chuột trái
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:45 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
36. chào anh, chị cho em hỏi 1. Em có một mộtfile excel gửi cho người khác, em muốn người ta đọc ngưng không sữa cột dữ liệu
được. ví dụ thêm cột mới hoặc xoá cột số liệu đang có. thì phải làm thế nào.


Để không cho người nào chỉnh sửa file , bạn chỉ cần đặt Password vàchỉ cho phép
xem mà không sửa , quá trình thực hiện như sau :
1. Mở file trong Excel mà bạn muốn.
2. Bấm menu File --> chọn Save as
3. Trong cửa sổ Save As --> chọn Tools --> chọn General Options
4. Bạn đặt password cho mục Password to modify
Bấm dấu tích để chọn Read-only recommended --> bấm OK
5. Bạn gõ tiếp đúng password trước vào mục Reenter password to modify -->
bấm OK --> bấm Save
6. Muốn sửa file Excel bạn dùng chương trình Excel Recover
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:45 PM | Message # 7
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
37. Tức là trong Excel mặc định khi mìnhmuốn đánh số trang thì số trang lại bắt đầu từ 1 trở đi và bây giờ mình muốn
đánh số trang bắt đầu từ 15 hay bất kỳ một số nào mình muốn thì phải làm thế
nào?


Để đánh số trang lại , ví dụ từ trang 15 trở đi ban làm như sau :
1. Bấm menu File --> chọn Page Setup
2. Chọn tab Page --> phần Firt page number , ban thay Auto bằng số 15 -->
bấm OK
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:45 PM | Message # 8
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
38.Tôi muốn các văn bản đã làm tự động savetrong excel thì phải làm như thế nào?

Để tự động Save (AutoSave) trong văn bản Excel , ban cần làm như sau :
1. Mở file Excel mà bạn muốn .
2. Bấm menu File --> chọn Save As
3. Bấm Tools --> chọn General Options
4. Đánh dấu tích để chọn phần Always create backup --> bấm OK --> bấm
Save
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:45 PM | Message # 9
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
39. Trong Excel mình làm một bảng dài 5trang. Mình phải làm sao để khi in ra giấy (mà không làm xuất hiện trong bảng),
dòng đầu tiên trong bảng ở trang 1 cũng có ở trong 4 trang sau để cho dễ biết
các chi tiết trong bảng.


Để in một số dòng ( hoặc một số cột ) cố dịnh vào các trang sau thì bạn làm như
sau :
1. Mở file Excel mà bạn định in .
2. bấm menu File --> chọn Page Setup --> chọn tab Sheet
3. Bạn muốn in cố định dòng nào đó trong tất cả các trang thì chọn Rows to
repeat at top
Bạn muốn in cố định cột nào đó thì bạn chọn Columns to repeat at left
4. Bạn đưa chuột vào những hàng hoặc cột mà muốn cố định khi in , như hình dưới
đây
5. Bấm OK để hoàn tất
 
NguyenHoangDate: Thursday, 2013-12-12, 3:45 PM | Message # 10
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 2194
Reputation: 0
Status: Offline
40. Tôi muốn đổi tất cả thành chữ hoa ?

Để đổi tất cả thành chữhoa bạn cắt dán theo nội dung dưới đây
Sub MakeUpper()
Dim MyText As String
Dim MyRange As Range
Dim CellCount As Integer
Set MyRange = ActiveSheet.Range(ActiveWindow.Selection.Address)
For CellCount = 1 To MyRange.Cells.Count
If Not MyRange.Cells(CellCount).HasFormula Then
MyText = MyRange.Cells(CellCount).Value
MyRange.Cells(CellCount).Value = UCase(MyText)
End If
Next CellCount
End Sub
 
Forum » Tin tức » Tin học căn bản » THỦ THUẬT EXCEL 3 (Ngắn , dễ mà hay)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: