Tuesday, 2019-05-21, 6:00 PM
Welcome, Guest
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Forum » Nhiếp ảnh - Biên tập phim - Âm thanh
Nhiếp ảnh - Biên tập phim - Âm thanh
 ForumThreadsRepliesUpdates
Phóng sự ảnh
Hãy kể một câu chuyện bằng những tấm ảnh nghệ thuật
442 192
Thread: Trung Quốc thế kỷ 19 qua nhữ...
Posted by: NguyenHoang
Phần mềm ảnh
6 0
Thread: Studio Scrap
Posted by: NguyenHoang
Kỹ thuật cơ bản
0 0 No posts
Phần mềm dựng phim và chỉnh sửa âm thanh
0 0 No posts
Góc sáng tác
327 22
Thread: Đẹp ma mị hình ảnh siêu trăn...
Posted by: NguyenHoang