Saturday, 2024-04-20, 3:33 PM
Welcome, Guest
Home » Khoa hoc
Ảnh đen trắng ngày xưa chụp bằng film và rửa bằng giấy ảnh đen trắng đã từng có một vị trí bá chủ và được nhiều người chơi ảnh yêu thích, vì tính cô đọng, đơn giản nhưng mang tính nghệ thuật cao.
Category: Khoa hoc | Views: 510 | Added by: NguyenHoang | Date: 2013-06-26 | Comments (0)

« 1 2 ... 12 13 14