Sunday, 2018-05-20, 5:59 PM
Welcome, Guest
Home » Video » Project

Nhom ca Nhu 1 hon bi xanh

00:02:34
Views: 130 Added by: NguyenHoang NguyenHoang 
Entry description:

Nhóm ca nhóm DUDU: Như một hòn bi xanh
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Hòa âm phối khí: Lê Kỳ Thi
Thực hiện MV: nhóm DuDu

Language: Русский
Video runtime: 00:02:34
Author: Nguyen Hoang
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]